Nawigacja

Projekty

„Złote Szkoły NBP”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Złote Szkoły NBP”. Jest  to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych.

Uczniowie wraz z opiekunami podejmują inicjatywy mające na celu przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych.

W ramach Projektu Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zobowiązana jest wykonać trzy obowiązkowe zadania:

Zadanie 1. „Lekcja z ekonomią”

Zadanie 2. „Debata szkolna”

Zadanie 3. „Warsztat uczniowski”

Wszystkie zadania realizowane są wokół tematu przewodniego tegorocznej edycji programu „Bezpieczni w finansach osobistych”.

    

 

W naszej szkole odbyły się 2 debaty. Wzięli w nich uczniowie klasy 7. Pierwszą z nich prowadziła przedstawicielka Banku Spółdzielczego pani Marta Chrabąszcz,  a drugą ekspert Narodowego Banku Polskiego pan Łukasz Pastuszyński wraz z przedstawicielką Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach panią Elżbietą Pryciak.

Pani Marta Chrabąszcz powiedziała uczestnikom czym zajmuje się bank, z czego czerpie korzyści. Wyjaśniła pojęcia: konto, lokata, kredyt, całkowity koszt kredytu, inflacja, profil zaufany. Opowiedziała uczestnikom spotkania o zasadach zakładania rachunków bankowych dla osób niepełnoletnich tzw. Konto Junior. Odpowiedziała na pytania: jak wygląda zakładania konta dla dziecka, jakie dokumenty są potrzebne, jakie prowizje pobiera bank za prowadzenia rachunku. Pani Chrabąszcz poruszyła tematykę płatności wirtualnych. Następnie zainicjowała dyskusję na temat bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Pan Łukasz Pastuszyński opowiedział o czynnikach, które sprzyjają wyłudzaniu danych oraz metody wyłudzania tożsamości.

Pani Elżbieta Pryciak omówiła skalę zjawiska i wybrane przykłady przestępstw o charakterze oszustw bankowych: na policjanta, na wnuczka, na pracownika poczty, zbiórki pieniędzy na portalach.

       

 

W ramach projektu odbyła się lekcja na temat bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej. Przeprowadziła ją pani Monika Grzyb dla uczniów klasy VII.

      

 

Uczniowie należący do Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w składzie: Katarzyna Bożym, Maria Deneka, Karina Domagała, Zuzanna Malarczyk, Aurelia Gogół, Nikola Piątek przeprowadzili dla rówieśników z klasy warsztaty na temat bezpieczeństwa w finansach osobistych. Zapoznali rówieśników z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci, których przestrzeganie uchroni posiadaczy kont bankowych przed stratami finansowymiW dalszej części zajęć wyznaczyli uczestnikom warsztatów zadania utrwalające praktyczne aspekty wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

               

 W roku szkolnym 2021/2022 Nasza Szkoła znalazła się z gronie liderów edukacji ekonomicznej w Polsce i zdobyła tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY NBP

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
    Polichno 52, 26-060 Chęciny
  • 041 315 20 71

Galeria zdjęć