Nawigacja

Projekty

Kreatywny uczeń XXI wieku

 

 

Keratywny uczeń XXI wieku

 

 

 

 

 

 • Uczestnikami projektu są uczniowie z 12 szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego oraz z 12 gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego.
 • Celem projektu „Kreatywny uczeń XXI wieku” jest rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u 288 uczniów z 12 szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego i 288 uczniów z 12 gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego.
 • Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjentów ostatecznych projektu obejmuje:
  - udział w warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • MOJE MOCNE STRONY DROGĄ DO SUKCESU NA RYNKU PRACY,
  - udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych KOMPETENTNY I AKTYWNY OBYWATEL,
  - udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych w ramach działalności Centrum Edukacji Obywatelskiej, Medialnej i Animacji Kultury,
  - udział w jednodniowych wyjazdowych debatach edukacyjnych,
  - udział w wyjeździe edukacyjnym do instytucji kultury,
  - udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu inicjatywy obywatelskiej

Edukacja obywatelska

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
  Polichno 52, 26-060 Chęciny
 • 041 315 20 71

Galeria zdjęć