Nawigacja

Swietlica szkolna

Informacje

ROK SZKOLNY 2018/2019

Opiekun świetlicy p. Justyna Podsiadło

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2019

OPIEKUN ŚWIETLICY: ADELA KRUK

  

Godziny pracy świetlicy szkolnej 2017/2018

Poniedziałek         12:30 – 16:00

Wtorek                  11:30 – 16:00

Środa                    12:30 – 16:00

Czwartek              12:30 – 16:00

Piątek                   11:30 – 16:00

                                                         

 

 

  Regulamin świetlicy szkolnej

1. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy oraz nie oddalamy się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym. Należy za każdym razem informować wychowawcę w świetlicy o swoim wyjściu.                                                                          

2.Od momentu przybycia do świetlicy uczestniczymy w organizowanych zajęciach i podporządkowujemy się poleceniom wychowawcy .

3.Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się.                                                         

4.Zachowujemy się kulturalnie, używamy form grzecznościowych (dzień dobry , do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam).           

5.Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i wychowawcy  podczas prowadzonych zajęć , w czasie odrabiania prac domowych i podczas zabawy.

6.W przypadku jakichkolwiek trudności czy wątpliwości podczas odrabiania lekcji, korzystamy z pomocy wychowawcy.                                                                           

7.Szanujemy i dbamy o wyposażenie świetlicy oraz zachowujemy czystość.                                                                               

8.Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.                                     

9.Nie korzystamy z  telefonów komórkowych oraz innych urządzeń przyniesionych  z    domu.                                                                                                                                      

10.O zachowaniu uczniów w świetlicy będą informowani wychowawcy klas i rodzice.

 

 

                                                                                                      Wychowawca: Adela Kruk

 

 

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

ZAPRASZAM DO ŚWIETLICY

  Cele i zadania świetlicy
Wychowawca w świetlicy szkolnej zapewnia dzieciom:
1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie   warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

Do zadań świetlicy należy:
1.Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
2.Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
3.Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
4.Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
5.Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
6.Rozwijanie samodzielności;

 

 

 

 

    

  Rozpoczął się rok szkolny 2014/ 2015.
Witam wszystkich uczestników świetlicy,  a w szczególności pierwszoklasistów.
Życzę wszystkim uczniom sukcesów  w nauce, uśmiechu, radości oraz miłych chwil spędzonych na zajęciach w świetlicy szkolnej.

                                                                           

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych  w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staram się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości

w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracam na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. 

 

                                                                 Opiekun: mgr Katarzyna Półkoszek

 

 

W roku szkolnym 2012/13 świetlica szkolna rozpoczęła swą pracę od ustalenia planu pracy opiekuńczo wychowawczego. W miesiącu wrześniu trwały zapisy dzieci do świetlicy, z jednoczesnym ustaleniem godzin ich pobytu. Do świetlicy zostało zapisanych 54 uczniów klas 0-III oraz 21 uczniów klas IV-VI.  W świetlicy przebywają również dzieci oczekujące na zajęcia pozalekcyjne. W celu zrealizowania zadań planu opiekuńczo wychowawczego, dokonałam starań w organizacji pomocy, w nauce dla chętnych i potrzebujących uczniów. Organizuję gry i zabawy ruchowe, liczne spacery na świeżym powietrzu.

 

          

 

 

Moi podopieczni mogą rozwijać swoje zdolności podczas zajęć plastycznych z wykorzystaniem rozmaitych technik.

 

      

 

 

 

 

Dzieci chętnie biorą udział w grach, rozwiązywaniu rebusów i zagadek, które pobudzają i wzbogacają ich wyobraźnię.

 

  

 

 

 

 

Dużo czasu poświęcamy również czytaniu książek. Dbamy o kształtowanie nawyków higienicznych i kultury życia codziennego.

Wraz z uczennicami samorządu szkolnego dekorujemy gazetkę tematyczną w stołówce.

 

 

 

W świetlicy szkolnej dzieci samodzielnie dbają o porządek i uczestniczą w zmianie dekoracji, w zależności od pory roku. W miesiącu lutym zorganizowałam konkurs plastyczny „Chęciny Moja Gmina”.

Laureatami tego konkursu zostali:

 

1.Wiktor Paprocki

2.Hubert Paprocki

3.Kamil Majkowski

 

    

 

 

Ja jako wychowawca świetlicy jestem opiekunem Pocztu Sztandarowego.

20 września 2012 r. wraz z wychowawcą klasy I Panią Agnieszką Januszek, pełniłam opiekę podczas wycieczki do Tokarni „Kochane pierwszaki”.  

 

      

 

4 grudnia 2012r. i 13 stycznia 2013r. również pełniłam opiekę podczas występów zespołu „Nutki”, podopiecznych Pani Małgorzaty Habik.

 

 

 

Zdjęcia z zajęć świetlicowych

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
    Polichno 52, 26-060 Chęciny
  • 041 315 20 71

Galeria zdjęć