Nawigacja

Dokumenty

szkolne

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Statut_Szkoly_Podstawowej_im._gen._Stanislawa_Skalskiego_w_Polichnie_(1).docx

Program_Wychowawczo_Profilaktyczny_Szkoly_SP_Polichno_2019_2020.docx

Wewnatrzszkolny_System_Oceniania_Zachowania.docx

Przedmiotowe Zasady Oceniania:

Klasy I-III

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_kl.I_-_III.docx

PZO_j.ang_klasa1.doc

Przedmiotowy_system_oceniania_z_j._angielskiegodla_kl._I-II..doc

Przedmiotowy_system_oceniania_z_j._angielskiegodla_kl._III.doc

Klasy IV-VIII

Język polski

PZO_-__JEZYK_POLSKI.doc

Jezyk_polski_PZO_klasa_V.docx

Jezyk_polski_PZO_klasa_VII.docx

Jezyk_polski_PZO_klasa_VIII.docx

Kryteria_oceny_form_wypowiedzi.Kl._7.pdf

Kryteria_oceny_form__wypowiedzi.Kl._8..pdf

 

Języ angielski

Jezyk_angielski-dostosowania_dla_uczniow_ze_specyficznymi_problemami..docx

PZO_jezyk_angielski_klasa_5(1).doc

PZO_Jezyk_angielski_klasa_6.doc

PZO_jezyk_angielski_klasa_7.docx

PZO_jezyk_angielski_klasa_8.doc

Język niemiecki

PZO.KLASA_V._docx.docx

PZO._KLASA_VI_docx.docx

PZO_KL.VIII.doc

PZO_KLASA_VII._docx.docx

 

Matematyka

 

Przedmiotowe_Zasady_Oceniania_z_matematyki_kl._IV-VIII.docx

 

Historia i społeczeństwo

system_oceniaia_klasa_8.docx

system_oceniania_klasa_5.docx

system_oceniania_klasa_7.docx

Hist_SP_4_8_Historia_kl_6_Kryteria_wymagan.docx

wymagania-edukacyjne-na-poszczegolne-oceny.docx

 

Biologia

 

biologia_klasa_5-_wymagania_edukacyjne.pdf

biologia_klasa_6-_wymagania_edukacyjne.pdf

biologia_klasa_7-_wymagania_edukacyjne.pdf

biologia_klasa_8-wymagania_edukacyjne.pdf

przedmiotowe-zasady-oceniania-z-biologii__klasa_5_7__8-1.docx

Zajęcia Techniczne

Przedmiotowe_Zasady_Oceniania_z_technik_i_zajec_technicznych.docx

Geografia

PRZEDMIOTOWE_ZASADY_OCENIANIA_Z_GEOGRAFII_SP_Polichno.docx

 

Plastyka

PZO_Plastyka_V-_VI_-VII.doc

Zajęcia komputerowe

PSO_Lekcje_z_komputerem_SP_kl_4.doc

PSO_Lekcje_z_komputerem_SP_kl_5.doc

PSO_Lekcje_z_komputerem_SP_kl_6.do

 

Muzyka

PZO_muzyka_kl_IV-VII.doc

Religia

PZO_religia_kl._I.doc

PZO_religiakl._II.doc

PZO_religia_kl_III.doc

PZO_religia_kl._IV.doc

PZO_religia_kl._V.doc

PZO_religia_kl._VI.doc

PZO_religia_kl._VII.doc

PZO_religia_kl._VIII.doc

Fizyka

pzo_fizyka.docx

Język niemiecki

PZO.KLASA_V._docx.docx

PZO._KLASA_VI_docx.docx

PZO_KLASA_VII._docx.docx

PZO_KL.VIII.doc

Chemia

Przedmiotowe_Zasady_Oceniania_z_chemii_kl._VII_i_VIII__SPPolichno.doc

Wychowanie fizyczne

Wychowanie_Fizyczne_PZO_SP_Polichno.docx

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
    Polichno 52, 26-060 Chęciny
  • 041 315 20 71

Galeria zdjęć