Nawigacja

Rekrutacja

Rok szkolny 2018-2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie działając na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)   oraz Zarządzenia Nr 0050.10.2018  Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny ogłasza nabór dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen Stanisława Skalskiego w Polichnie oraz nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z harmonogramami.

 

Zarzadzenie_Burmistrz_Miasta_i_Gminy_Checiny.pdf

 

UCHWALA_RADY_MIEJSKIEJ_W_CHECINACH.pdf

 

 

Druki wniosków do pobrania w załącznikach

  1. Wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_przedszkolnego_SP_Polichno_2018.doc
  2. Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_I_SP_Polichno_(spoza_obwodu_szkoly)_2018.doc
  3. Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_I_SP_Polichno__(zamieszkalego_w_obwodzie_szkoly).doc

 

 

 

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny

na rok szkolny 2018/2019

Liczba miejsc w oddziale przedszkolnym wynosi: 25.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu  rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 12 marca 2018r.
do 10 kwietnia 2018r.

 

od 9 maja 2018r.
do 16 maja 2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie                                         i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków                            i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1

 


do 20 kwietnia 2018r.

 


do 22 maja 2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

23 kwietnia 2018r.

 

24 maja 2018r.

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 24 kwietnia 2018r.   do 30 kwietnia 2017r.

 

od 25 maja 2018 r.  do 30 maja 2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

8 maja 2018r.

 

5 czerwca 2018r.

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny

na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu  rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 12 marca 2018r.
do 10 kwietnia 2018r.

 

od 9 maja 2018r.
do 16 maja 2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1)

 


do 20 kwietnia 2018r.

 


do 22 maja 2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

 

23 kwietnia 2018r.

 

24 maja 2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 24 kwietnia 2018r.   do 30 kwietnia 2017r.

 

od 25 maja 2018 r.  do 30 maja 2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

8 maja 2018r.

 

5 czerwca 2018r.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
    Polichno 52, 26-060 Chęciny
  • 041 315 20 71

Galeria zdjęć