Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Skład SU

Rok szkolny 2020/2021

 

 

Rok szkolny 2019/2020

Skład SU:

20 września 2019r. odbyły się w naszej szkole wybory. Uczniowie z klas: V, VI, VII i VIII wybierali swoich przedstawicieli do zarządu samorządu uczniowskiego.  Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w której kandydaci zachęcali kolegów i koleżanki do oddania głosu na nich.  Uczniowie wybierali również opiekuna samorządu uczniowskiego. Miło nam poinformować, że funkcję opiekuna,  podobnie jak w ubiegłym roku, uczniowie powierzyli Sylwii Gołuch i Dorocie Jedlińskiej.

Wyniki wyborów:

1.Daniel Nowak- przewodniczący

2. Urszula Pielińska

3. Jakub Jędrzejczyk

4. Zuzanna Habik

5. Kacper  Szczubełek

6. Kamil Piątek

7. Piotr Głuch

8. Weronika Jakubczyk

9. Zuzanna Maj

10. Krystian Turek

 

Wybory

:

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Kiermasz Walentynkowy

13 i 14 lutego w naszej szkle odbył się Kiermasz Walentynkowy pod hasłem: SERCE DLA HOSPICJUM. Na kiermaszu można było nabyć ciasteczka w kształcie serca i inne słodkości oraz własnoręcznie zrobione przez uczniów naszej szkoły breloki. Dochód ze sprzedaży słodkości został przekazany na cele Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, natomiast fundusze z breloków przekazano na działania Samorządu Uczniowskiego.

Przygotowania do kiermaszu trwały od końca stycznia. Cała społeczność szkolna była zaangażowania w pracę na rzecz kiermaszu – uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele, personel szkolny oraz dziadkowie, którzy dnia 13 lutego obchodzili w naszej szkole swoje święto.

Pomoc była niesiona poprzez:

 • dostarczenie przez uczniów oraz pracowników szkoły słodkości i Walentynkowych upominków,
 • tworzenie przez uczniów breloków na zajęciach dodatkowych,
 • wsparcie w organizacji kiermaszu,
 • zakup cegiełek – ciastek i upominków.

Przedsięwzięcie to było doskonałą nauką przedsiębiorczości, umiejętności planowania działań, współpracy i podejmowania prospołecznych zachowań w środowisku lokalnym. Zadanie to doskonale wpisało się w ideę wolontariatu, która jest od lat pielęgnowana w naszej szkole.

Wszystkim osobom zaangażowanym w Szkolny Kiermasz Walentynkowy składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności.

Z uwagi na to, że do każdego ciasteczka (cegiełki) dołączony został cytat patronki kieleckiego Hospicjum, św. Matki Teresy z Kalkuty, na zakończenie niniejszego wpisu chcielibyśmy podzielić się jednym z nich:

„Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością”

 

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”:  Regulamin.pdf

21.11.2018 Dzień Życzliwości w naszej szkole

Z okazji Dnia Życzliwości uczniowie przygotowali wyzwania dla członków naszej społeczności. Uczennice z klasy VII rozpowszechniły wśród uczniów oraz nauczycieli zadania do wykonania na ten dzień, m.in. uśmiechnięcie się do kogoś nieznajomego, zrobienie dobrego uczynku, wyrażenie wdzięczności komuś bliskiemu, bycie życzliwym dla siebie samego. Ciekawe komu udało się zrealizować wszystkie zadania?

29.11.2018 Udział w obchodach Dnia Przedszkolaka oraz organizacja szkolnej imprezy Andrzejkowej

Członkowie samorządu uczestniczyli w obchodach Dnia Przedszkolaka, podczas których złożyli uroczyste życzenia przedszkolakom.

Stało się już tradycją, ze uczniowie z Samorządu Uczniowskiego organizują zabawę Andrzejkową. W tym roku nie mogło być inaczej. Zorganizowano liczne atrakcje w postaci tańców integracyjnych, zabaw oraz konkursów. Impreza była przednia.

Grudzień – Styczeń Akcja wsparcia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowinach

Samorząd uczniowski zorganizował w szkole akcję na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowinach. Zgodnie z harmonogramem działań przygotowano plakaty, wyznaczono miejsca zbiórki darów oraz ustalono, co należy przynosić (karma, koce, kołdry). Szkolny plakat promujący akcję przygotowała uczennica kasy V, Zuzanna Maj. Przez niespełna dwa miesiące zbiórki udało uzbierać się 3  pudła mokrej i suchej karmy.

11 stycznia zebrane produkty dla bezdomnych psów zawiezione zostały do wskazanego przez Samorząd Uczniowski schroniska do Nowin.

 

Grudzień- Akcja Świąteczna Kartka Dobroczynna

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zorganizowali Akcję Świąteczna Kartka Dobroczynna. Akcja zrealizowana została współpracy z wolontariuszami ze Szkolnego Koła Caritas. Podczas okresu przedświątecznego uczennice klasy VII rozprowadziły kartki bożonarodzeniowe wśród uczniów oraz nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Dochód ze sprzedaży przekazany został na cele statutowe Fundacji Sursum Corda, na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym objętych pomocą programu "Na Ratunek". Więcej na temat organizacji Sursum Corda można dowiedzieć sie ze strony: www.sc.org.pl.

Praca na rzecz kampanii była doskonałą lekcją przedsiębiorczości połączonej z dobroczynnością.

Wybory do samorządu szkolnego-rok szkolny 2018/2019

  

9 listopada 2018r. w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII wybierali swoich przedstawicieli do zarządu samorządu szkolnego spośród 25 kandydatów, wyłonionych w klasowych prawyborach,  wybierali również opiekuna samorządu uczniowskiego spośród nauczycieli. Wybory były małą lekcją demokracji-  przeprowadzała je komisja wyborcza wyłoniona spośród uczniów nie kandydujących do samorządu, a głosowanie było bezpośrednie i  tajne.Karty do głosowania były wrzucane do prawdziwej urny wyborczej.

W wyborach wzięło udział 65 uczniów, co stanowi 73% wszystkich uczniów  uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów:

Przewodnicząca  samorządu uczniowskiego-  Amelia Polit

Zastępcy:    Agnieszka Polit

                     Daniel Nowak

Członkowie: Klaudia Nartowska

                     Klaudia Półkoszek

                     Piotr Głuch

                    Urszula Pielińska

                    Paweł Chrabąszcz

                    Krystian Turek

                    Kamil Piątek

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: Dorota Jedlińska i Sylwia Gołuch.

 

 

Rok szkolny 2017/2018

opiekun szmorządu szkolnego: Marcin Górnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Opiekun Samorządu: Dorota Jedlińska

Zarząd SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Daniel Nowak- przewodniczący

Dawid Wnuk- zastępca

Członkowie:

Jakub Malarczyk

Wiktor Paprocki

Klaudia Półkoszek

Klaudia Nartowska

Zuzanna Habik

Urszula Pielińska

 

NOWE WYBORY

 

Kampania wyborcza

Akcja charytatywna- Świąteczne Kartki Dobroczynne

Jak co roku Samorząd Uczniowski  postanowił wziąć udział w kampanii charytatywnej  „Świąteczne Kartki Dobroczynne”. Uczniowie rozprowadzali wśród kolegów, rodziców, nauczycieli  kartki świąteczne, a uzyskany dochód: 148 złotych- został przekazany na konto fundacji  Sursum Corda, zajmującej się pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym. Fundacja zainwestuje zebrane pieniądze na pomoc  podopiecznym prowadzonego przez  nią  programu „ Na Ratunek”.

Uczennice , które szczególnie zaangażowały się w rozprowadzanie kartek świątecznych to : Weronika Łączkiewicz i Gloria Krzywicka z klasy V, oraz Julia Malaga, Julia Kamińska i Natalia Półkoszek z klasy VI.

 

Wsparcie dla fundacji „ Pomóż i Ty”

Uczniowie zaangażowali się w akcję charytatywną  mającą na celu wsparcie fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „ Pomóż i Ty”.  Rozprowadzali karteczki – pomoce naukowe, uzyskali 148 złotych . Pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji.  Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie należą się uczennicom klasy V: Klaudii Półkoszek, Klaudii Nartowskiej, Weronice Jakubczyk.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Opiekun Samorządu: Dorota Jedlińska

BIEG Z SERCA DLA MICHAŁKA

Samorząd Uczniowski aktywnie popiera!   1 maja weźmiemy udział w biegu w Miedziance, razem z opiekunem samorządu i innymi nauczycielami. Staramy się rozpropagować pomysł wśród kolegów i koleżanek ze szkoły, a także wśród mieszkańców naszych miejscowości. Przygotowujemy ulotki  i plakaty, rozwieszamy także plakaty przygotowane przez organizatorów.

Więcej informacji:  http://www.kieleckadycha.pl/serce-dla-michalka/

https://www.facebook.com/700510400090848/photos/a.709448269197061.1073741828.700510400090848/709448169197071/?type=3&theater

 

POBIEGNIJ, ŻEBY MICHAŁEK KIEDYŚ MÓGŁ BIEGAĆ!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Samorząd Uczniowski stanowią przedstawiciele Samorządów Klasowych.
 2. Samorząd Uczniowski działa według regulaminu ułożonego w porozumieniu z opiekunem oraz dyrektorem szkoły.
 3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.
 4.  Do zadań i kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą w szczególności:
 1. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 2. przedstawianie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej szkoły opinii i potrzeb koleżanek                     i kolegów;
 3. współdziałanie z dyrektorem i nauczycielami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 4. współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki;
 5. rozstrzyganie sporów między uczniami;
 6. dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 7. przedstawienie propozycji do planu pracy dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
 8. wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych;
 9. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary.


 

PRZEWODNICZĄCA: Diana Gajos

ZASTĘPCY:                 Zuzanna Kucharczyk

                                    Łukasz Jędrzejczyk

CZŁONKOWIE:          Patrycja Lasa

                                    Klaudia Pietrzykowska

                                    Jakub Lasa

                                    Natalia Półkoszek

                                    Igor Szymański

                                   Dawid Wnuk

                                   Weronika Jakubczyk

                                   Klaudia Nartowski

                                   Klaudia Półkoszek

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Dorota Jedlińska

NOC FILMOWA

Samorząd Uczniowski promuje zdrowe odżywianie

Co jeść, żeby być zdrowym? Jak przygotować  zdrowe kanapki?  Co jeść, żeby wspomóc  pracę mózgu? Jak zrobić pyszny koktajl?  Jakie napoje są najlepsze dla naszego zdrowia, a jakich unikać i dlaczego?  Dlaczego nie warto jeść chipsów?

Odpowiedzi na powyższe pytania, a także wiele rad dotyczących zdrowego żywienia, można znaleźć na gazetce samorządu uczniowskiego.  

Nie ograniczamy się tylko do teorii- inspirujemy do działań praktycznych..

DOBROCZYNNA KARTKA ŚWIĄTECZNA- WIELKANOC

Po raz kolejny wspieraliśmy Fundację Sursum Corda, rozprowadzając wśród uczniów, nauczycieli i rodziców piękne, kolorowe wielkanocne  kartki świąteczne.  Udało nam się uzyskać 84 zł! Pieniądze przekazaliśmy na konto fundacji.

Szczególnym zaangażowaniem w tej akcji wykazały się dziewczynki z klasy V: Natalia Półkoszek, Amelia Polit.

 

DOBROCZYNNA KARTKA ŚWIĄTECZNA- BOŻENARODZENIE

Na początku grudnia członkowie samorządu uczniowskiego przeprowadzili w szkole akcję sprzedaży świątecznych kartek dobroczynnych, przygotowanych przez Fundację Sursum Corda. Całkowity dochód ze sprzedaży pięknych kartek  zostanie zainwestowany przez fundację w niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym , objętych pomocą programu „Na Ratunek”.  Ze sprzedaży kartek świątecznych uzyskaliśmy 60 zł.

Zuzanna Kucharczyk i Diana Gajos, uczennice klasy VI które najbardziej zaangażowały się w  tą akcję charytatywną, otrzymały indywidualne podziękowania od Fundacji Sursum Corda.

 

POCZTA WALENTYNKOWA

 Oklejoną serduszkami i pięknie ozdobioną przez Zuzię i Dianę skrzynkę Poczty Walentynkowej wypełniły szczelnie kartki z życzeniami . Ich adresatami byli uczniowie wszystkich klas i przedszkolaki . Do wielu kartek były dołączone drobne upominki. Następne Walentynki dopiero za rok….

 

 

 

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Jak co roku członkowie samorządu uczniowskiego zorganizowali różnorodne zabawy w trakcie dyskoteki  karnawałowej  dla uczniów klas IV-VI.  Tańce z balonami, wybór króla i królowej balu, różne konkursy  sprawiły wiele radości .

 

 

 

 

 

 

 


Jak co roku, nasi uczniowie włączyli się do Akcji Góra Grosza.  Członkowie samorządu uczniowskiego  na przełomie listopada i grudnia zbierali do puszek  „grosiki” . Wszyscy uczniowie szkoły wiedzą, że każdy grosz wrzucony do puszek  pomoże dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

W tym roku monety prze nas zebrane ważyły prawie 5 kg! Uzbieraliśmy 74, 83 zł.

           

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
  Polichno 52, 26-060 Chęciny
 • 041 315 20 71

Galeria zdjęć