Nawigacja

Projekty

‘Better English- Easier Life’

 

Konkurs:  I am proud of…

W ramach projektu  „Better English- Easier Life” w czerwcu 2013 r. zorganizowano  szkolny konkurs  na najlepszą prezentację ciekawego miejsca w okolicy ‘’I Am Proud of…..”

 

Konkurs polegał na przygotowaniu  dwujęzycznego przewodnika po najciekawszych miejscach w okolicy, był związany  z wyszukiwaniem informacji w Internecie, samodzielnym wykonywaniu zdjęć i rysunków  ciekawych miejsc, przygotowaniem opisów tych miejsc w języku polskim i angielskim, przygotowaniem prezentacji multimedialnych.

 

Zwycięzcą konkursu został Karol Szymański, który przygotował film o Miedziance.

Miedzianka my village - film

Pilots_monument1-1.pptx

Checiny_Castle.pptx

 

 

 

‘Better English- Easier Life’

W Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie  w roku szkolnym 2012/2013 jest realizowany projekt  ‘Better English- Easier Life’ związany z realizacją zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Projekt został przygotowany przez nauczycielkę języka angielskiego, Dorotę Jedlińską, która bierze udział  w Programie   English Teaching. Program English Teaching został stworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2000 r. Operatorem programu w Polsce jest Fundacja Nida. Celem programu  jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich. Nauczyciele, którzy  składali swoje wnioski grantowe musieli wcześniej zakwalifikować się do „pełnego pakietu” Programu English Teaching,  składając na początku roku listy intencyjne i opisując m.in. swoje pasje, zaangażowanie, środowisko pracy, potrzeby szkoły w zakresie nauczania angielskiego. Przed złożeniem wniosku grantowego, nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach metodycznych oraz aktywizująco-integracyjnych.

W ramach programu  zorganizowano konkurs grantowy Small  Grants, a  jednym z jego zwycięzców był projekt przygotowany przez  Dorotę Jedlińską.  Nasza szkoła jest jedną ze 104 szkół i organizacji w całej Polsce i jedną z pięciu w województwie świętokrzyskim, których projekty zostały wysoko ocenione przez ekspertów.

Bezpośrednia grupa uczestników naszego projektu to 15 uczniów klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Polichnie. Są to uczniowie szczególnie zainteresowani językiem angielskim.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

 • zajęcia  z native speakerem;
 • koło teatralne  przygotowujące przedstawienia w języku angielskim;
 • zorganizowanie gminnego konkursu dla szkół podstawowych na najlepszą angielskojęzyczną inscenizację bajki;
 • zorganizowanie „angielskiej nocy filmowej”;
 • zajęcia rozwijające zdolności językowe ;
 • wycieczkę do konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz oddziału British Council w Krakowie, połączoną z udziałem w lekcji pokazowej.

 

 

 Środki pozyskane na realizację projektu zostaną przeznaczone między innymi na:

 • wyposażenie biblioteczki anglojęzycznej w książki i słowniki;
 • zakup filmów anglojęzycznych;
 •  materiały niezbędne  do zajęć teatralnych i przygotowania spektakli;
 • nagrody dla uczestników konkursów;
 • sprzęt potrzebny do realizacji projektu (laptop, magnetofon);
 • transport beneficjentów projektu (dowóz uczniów na konkurs, wyjazd na wycieczkę.

 

Wierzymy, że dzięki realizowanemu w naszej szkole projektowi uda się zwiększyć motywację uczniów do nauki języka angielskiego, spowodować ich większą otwartość i odwagę w używaniu języka obcego, wzmocnić ich własne poczucie wartości. Zakładamy również dotarcie do społeczności lokalnej, zaangażowanie przedstawicieli lokalnej władzy,  włączenie do projektu rodziców.

Angielska noc filmowa

 

W czwartek, 10 stycznia 2013r., w sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej w Polichnie,

w godzinach: 17.00- 21.00 odbyło się niezwykłe spotkanie. Uczniowie biorący udział w projekcie ”Better English- Easier Life”  wzięli udział w Angielskiej Nocy Filmowej.

W trakcie spotkania uczniowie oglądali  filmy w języku angielskim, zarówno fabularne  jak i prezentujące kulturę krajów anglojęzycznych, w atmosferze „kinowej”- z chipsami, colą.

Po projekcji każdego z filmów odbywała się ożywiona dyskusja,  wymiana opinii.

Filmy anglojęzyczne oraz sprzęt wykorzystany w trakcie Angielskiej Nocy Filmowej zostały zakupione ze środow pozyskanych na realizację projektu Better English- Easier Life.

Jasełka w wersji anglojęzycznej

Uczniowie biorący udział w projekcie Better English  -Easier Life na zajęciach teatralnych przygotowali przedstawienie jasełkowe `Christmas Story`. Uczniowie bardzo solidnie przygotowali się do występów. Nie tylko perfekcyjnie opanowali swoje role, ale również, przy wydatnej pomocy rodziców, przygotowali piękne stroje.

20 grudnia 2012r.w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się spotkanie wigilijne, którego głównym punktem były przedstawienia jasełkowe: pierwsze z nich, w języku angielskim, przygotowali uczniowie biorący udział w projekcie Better English- Easier Life; drugie, w języku polskim,  zaprezentowali uczniowie klas III, IV i V. Na widowni zgromadzili się uczniowie, rodzice, mieszkańcy Polichna i pobliskich miejscowości, a także ważni goście- przedstawiciele władz gminnych z Panem burmistrzem  Robertem Jaworskim. Widzowie z wielką uwaga oglądali występy uczniów.

 Po raz pierwszy w naszej szkole można było obejrzeć tego typu przedstawienie w wersji angielskiej.   Warto dodać, że w przedstawieniu wystąpili wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie. Autorką pięknej scenografii była Elżbieta Nartowska, a do jej przygotowania użyła materiałów i rekwizytów zakupionych dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu.

Lekcje z native -speakerem

Jeśli  się uczyć- to od najlepszych.  A najlepszymi nauczycielami języka są ci, dla których angielski jest językiem ojczystym. Jednym z działań  realizowanych w ramach projektu są zajęcia z native – speakerami.  Alice i Terry Langehenning z Teksasu  pomagają nam lepiej poznać język angielski. Wiele się dowiedzieliśmy o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a szczególnie o Teksasie. A dzięki nam- mamy nadzieję- nasi amerykańscy nauczyciele lepiej poznają Polskę, w której  są zaledwie od trzech miesięcy. Alice i Terry byli również jurorami w organizowanym przez nas Gminnym Konkursie na najlepszą inscenizację bajki w języku angielskim.

Zajęcia dostarczają nam wielu emocji i niezapomnianych wrażeń. Alice i Terry są bardzo otwarci, niezwykle przyjaźni. Jaka szkoda, że mamy z nimi tylko 16 godzin zajęć…..

                                                                                                                                                                                                                                   Dorota Jedlińska

Wycieczka do Krakowa

28 maja wyjechaliśmy na długo wyczekiwaną wycieczkę do Krakowa.   Zgodnie z planem, odwiedziliśmy Konsulat Stanów Zjednoczonych. Złożyliśmy  wizytę w Amerykańskim Centrum Informacji, spotkaliśmy się  z polskimi pracownikami Centrum. Pani Bożena Piłat  przedstawiła nam działalność Konsulatu i Centrum Informacji. Zaprezentowała nam  publikację Konsulatu: Zoom in on America i przeprowadziła  krótką prezentację oraz quiz dla uczniów.  Wizyta w konsulacie dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń: niezwykła była dla nas sama procedura wejścia do placówki dyplomatycznej.

Kolejny etap naszej wycieczki to udział w lekcji pokazowej w krakowskim oddziale British Council. Nauczyciel –native speaker,  Anthony Smith – przygotował  dla nas  zajęcia z elementami kultury Wielkiej Brytanii, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Przeprowadził  również  mały quiz wiedzy o UK.

W czasie zwiedzania Starego Miasta  podziwialiśmy zabytki Krakowa, karmiliśmy gołębie na Rynku, a także przeprowadziliśmy ankietę (po angielsku) z niezwykle sympatycznymi nastolatkami z Danii. Obserwowaliśmy również reporterkę telewizji TVN 24 w trakcie pracy, a potem sami pozowaliśmy do zdjęć z jej mikrofonem.

Przed powrotem do domu zjedliśmy duuuży i smaczny obiad w Jadłodajni Koko.

Wycieczka do Krakowa była naprawdę udana. Długo będziemy ją wspominać.

WIZYTA PANI BARBARY MARGOL- PODSUMOWANIE PROJEKTU

 ENGLISH TEACHING

 

6 listopada 2013r. odwiedziła naszą szkołę Pani Barbara Margol- prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida,  krajowego operatora programu English Teaching.

Realizowany w naszej szkole projekt Better English- Easier Life był finansowany  ze środków programu English Teaching.

Wizyta Pani Barbary Margol miała na celu podsumowanie projektu.  Szefowa fundacji spotkała się z uczniami którzy brali udział w projekcie, z nauczycielem który realizował zajęcia i koordynował projekt, obejrzała zdjęcia dokumentujące różne działania realizowane w ramach projektu, rozmawiała z panią dyrektor naszej szkoły.

Uczniowie z ogromnym entuzjazmem opowiadali o swoim udziale w projekcie.  Zdjęcia przywołały wiele  miłych wspomnień.

Pani Barbara Margol bardzo pozytywnie oceniła realizację naszego projektu.  Była bardzo zadowolona, że  po zakończeniu projektu nadal kontynuujemy w szkole niektóre działania.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
  Polichno 52, 26-060 Chęciny
 • 041 315 20 71

Galeria zdjęć