Nawigacja

Projekty

Szkoła Współpracy

Ranking szkół zakwalifikowanych do projektu.

http://szkolawspolpracy.pl/2014/attachments/article/1/swietokrzyskie_tabela_rankingowa.pdf

Oficjalna strona projektu

http://szkolawspolpracy.pl/2014/

 


Oficjalna strona projektu: http://www.szkolawspolpracy.pl/  

                                                                                        Plakat_A4_Szkola_Wspolpracy.pdf

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.


Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem ogólnym tego projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce dzięki opracowaniu, upowszechnianiu i wdrożeniu modelowych rozwiązań. Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

  Do udziału w projekcie zostały wybrane łącznie 1034 szkoły i przedszkola z całej Polski, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacyjną, podpisały porozumienie i zadeklarowały gotowość wzmacniania współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przystąpienie szkoły do projektu oznacza również, że sześciu przedstawicieli szkoły, tzn. dwójka uczniów reprezentujących samorząd uczniowski, dwoje rodziców reprezentujących radę rodziców oraz dwoje nauczycieli ( w tym dyrektor) uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych w projekcie. Szkolenia miały na celu wyposażenie przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę i kompetencje potrzebne do budowania w szkole współpracy i kapitału społecznego.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
    Polichno 52, 26-060 Chęciny
  • 041 315 20 71

Galeria zdjęć