Nawigacja

 • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 • Ogłoszenie

  Niezwłocznie informuję, że jeden z pracowników szkoły w Polichnie od

  środy, tj 16.09.2020 przebywa na kwarantannie, ponieważ miał kontakt

  z osobą z pozytywnym wynikiem testu. Od czwartku, tj 17.09.2020 zgodnie

  z wytycznymi Sanepidu i w porozumieniu z Organem Prowadzącym wszyscy

  pracownicy szkoły mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych w

  czasie przebywania na terenie placówki, aż do odwołania. Szkoła

  funkcjonuje na dotychczasowych zasadach i pozostaje w stałym kontakcie

  z Sanepidem. Wprowadzony dodatkowy reżim sanitarny dla pracowników

  szkoły to jedyne zalecenie Powiatowej Stacji Sanitarno -

  Epidemiologicznej w Kielcach.

  Tomasz Żelichowski - dyrektor szkoły

 • ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCE WPROWADZENIA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W CELU ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVIT-19

  Apel do rodziców:

  - proszę o zapoznanie się z zarządzeniem

  - proszę o zapoznanie się z informacjami przesłanymi pocztą Librus

  - rodzice są zobowiązani do podpisania deklaracji zawartej w zarządzeniu (załącznik 1) i dostarczeniu podpisanej deklaracji do szkoły do 2 września 2020r.

 • List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

  Szanowni Państwo,

  Dyrektorzy i Nauczyciele,

  Drodzy Uczniowie i Rodzice,

   

  wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

   

  Kształcenie na odległośćnie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

   

  Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadkuwiększego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działańi środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły,jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

   

  Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

   

  Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzykooraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

   

  Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinnobyć także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
  z nowych technologii.

   

  Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznychważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu– 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

   

  Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

   

  U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze.Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

   

   

  Z wyrazami szacunku

   

   

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej

 • Bezpieczny powrót do szkoły

 • Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2020/2021

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się według następującego harmonogramu:

  godz.8.00:

  klasa VII - wejście od strony boiska szkolnego, rozpoczęcie w sali gdzie

  odbywają się apele szkolne

  klasa VIII - wejście główne, rozpoczęcie w sali gimnastycznej,

  godz. 8.30:

  klasa IV - wejście od strony boiska szkolnego, rozpoczęcie w sali gdzie

  odbywają się apele szkolne

  klasa VI - wejście główne, rozpoczęcie w sali gimnastycznej,

  godz. 9.00:

  klasa II - wejście od strony boiska szkolnego, rozpoczęcie w sali gdzie

  odbywają się apele szkolne

  klasa III - wejście główne, rozpoczęcie w sali gimnastycznej,

  godz. 9.30:

  Oddział przedszkolny - wejście od strony boiska szkolnego, rozpoczęcie w

  sali gdzie odbywają się apele szkolne

  Klasa I - wejście główne, rozpoczęcie w sali gimnastycznej,

  Rozpoczęcie roku szkolnego tylko z wychowawcą klasy oraz dyrektorem

  szkoły. W klasach "0" - I możliwa obecność tylko jednego Rodzica!!!

  Proszę aby Rodzice obowiązkowo, a uczniom zalecam zakrycie nosa i ust.

  Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce. Proszę przestrzegać

  podanego harmonogramu, wyznaczonych wejść do budynku oraz zasad

  bezpieczeństwa.

  Z poważaniem Tomasz Żelichowski

 • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, pracownicy szkół, Drodzy uczniowie

  Przed nami wszystkimi nowy rok szkolny 2020/2021. Rok ogromnych wyzwań i zmian. Szkoły będą starać się funkcjonować normalnie, ale będzie to inna normalność. Jesteśmy w trakcie pandemii Wirusa Covid-19 co powoduje, że musimy zmienić nasze zwyczaje i utarte schematy. Wszyscy musimy nauczyć się adaptować do nowych warunków, nie możemy udawać, że nic się nie stało. Będzie to ogromne wyzwanie dla każdego z nas, potrzebujemy  więcej elastyczności i spokoju w tym niecodziennym dla wszystkich roku szkolnym.

  Szkoły w Gminie Chęciny w pierwszym etapie pandemii stanęły na wysokości zadania. Ponad 95% nauczycieli zaangażowało się w prowadzenie lekcji on-line, w zajęciach brało udział ponad 98% dzieci. Uczniowie, którzy nie mogli z różnych przyczyn brać udziału w zajęciach otrzymywali materiały dydaktyczne. Nauczyciele i dyrektorzy szkół dołożyli wszelkich starań, aby każdy uczeń był w  tym czasie właściwie zaopiekowany. W wielu innych gminach w kraju ten standard nie został spełniony.

  Przed nami drugi etap pandemii oraz powrót uczniów do szkół. Nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć czy będziemy mogli kontynuować zajęcia dydaktyczne, czy też będziemy zmuszeni wprowadzić inne rozwiązania na wypadek rozwoju choroby.. Doświadczenia innych krajów, które wcześniej podjęły decyzję o powrocie uczniów do szkół wyraźnie wskazują, że nie ma jednej reguły, na przykładzie Izraela i Szkocji widać wyraźny wzrost zachorowań związanych z uczęszczaniem uczniów do szkół, z kolei w Holandii i Dani doszło do spadkówzachorowań. Najnowsze badania naukowe wskazują, że transmisja wirusa wśród dzieci jest zdecydowanie większa niż pierwotnie zakładano Nie wiemy jaki scenariusz będzie miał miejsce w naszym kraju, dlatego samorząd Gminy Chęciny wraz z dyrektorami przygotował kilka wariantów postępowań. Nie ma rozwiązań, które będą idealne, prosimy Państwa o zaufanie i zrozumienie.

  Od dnia 1 września wznawiamy funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy Chęciny. Będziemy kierować się zasadą unikania trzech Z:

  - zatłoczonych miejsc,

  - zbyt bliskiego kontaktu,

  - zamkniętych przestrzeni.

   

  Nasze działania będą  skierowane w kierunku:

  - budowania wzajemnych relacji,

  - budowania dobrostanu wszystkich członków społeczności szkolnej,

  - budowania kompetencji społecznych, (zamiast „Ja, Wy, Oni myślimy My”

  - wdrożenia metod pracy, które pozwalają na większą elastyczność,

  - wypracowania sposobów działań, które zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w placówkach, w oparciu o zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

  Przyjęte przez nas scenariusze zakładają tzw. „miękkie lądowanie”, podczas którego przewidujemy organizację:

  - zajęć stacjonarnych w szkołach w tradycyjnej formie, priorytetowo w tym zakresie będą traktowane klasy ósme i siódme, oraz edukacja wczesnoszkolna,

  - zajęć  mających na celu integrację uczniów w oddziałach, pracę z emocjami uczniów, lękami i niepewnością, która będzie towarzyszyć w pierwszych tygodniach pracy,

  - zajęć terenowych, podczas których będzie realizowana podstawa programowa w praktycznym wydaniu,

  - ograniczeniu prac domowych i testów wiedzy.

  Musimy mieć wszyscy świadomość, że po 1 września stworzy się wiele przestrzeni, które będą stwarzały większe ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. W związku z tym dostęp do budynków szkół, przedszkoli czy żłobka będzie ograniczony dla osób trzecich. Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby przyprowadzające dzieci przedszkolne, zerówkowe i z klas pierwszych wyposażone w maseczki ochronne i rękawiczki. Czas pozostawania w placówce ogranicza się wyłącznie do czynności w szatni.

  Od 1 września zostają również otwarte świetlice szkolne, jeśli macie Państwo możliwość zapewnienia, po zajęciach lekcyjnych, opieki dzieciom w domu to zalecamy nie korzystanie z oferty świetlicy. Ze względu na warunki lokalowe i obsady personelu szkoły na świetlicy będzie dochodziło do mieszania się uczniów z różnych oddziałów.

  Zasady korzystania ze stołówek szkolnych określą dyrektorzy w procedurach bezpieczeństwa. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków.

  Zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywać się zgodnie z zaleceniami: na zewnątrz szkół, z ograniczeniem sportów kontaktowych.

  W związku z dowozami apelujemy do rodziców o dowóz uczniów we własnym zakresie.

  Uruchomione zostaną przewozy grupowe dla uczniów. Pojazdy będą dezynfekowane przed każdym kursem przez opiekunki dowozu. Uczniowie dowożeni mają obowiązek noszenia masek w busach szkolnych.

  Zalecamy również noszenie maseczek ochronnych przez uczniów w przestrzeniach wspólnych szkoły: tj. szatnie, korytarze, łazienki.

  Spotkania z rodzicami będą odbywały się w przestrzeni otwartej. Głównym kanałem informacyjnym z placówkami pozostaje dziennik elektroniczny. Wszelkie informacje ogólne będą zamieszczane na stronach internetowych szkół.

  Przygotowane zostały procedury bezpieczeństwa dla każdej ze szkół. Zalecamy zarówno uczniom, jak i rodzicom dokładne zapoznanie się z ich treścią, aby poznać scenariusze zachowań na wypadek różnych sytuacji.

  To od nas wszystkich zależy bezpieczeństwo dzieci ich rodzin oraz pracowników szkół. Dochowajmy należytej staranności w stosowaniu zaleceń, dbajmy o dobro nas samych, ale i starajmy się z życzliwością i spokojem podchodzić do proponowanych rozwiązań.

 • WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

  Lista rzeczy niezbędnych dla pierwszoklasisty:

  • komplet książek wybranych przez nauczyciela (zapewnia szkoła!)
  •  zeszyty 2-3 (w cienkie linie [czerwone i niebieskie] + jeden taki zeszyt do języka angielskiego, 1 zeszyt w kratkę i zeszyt 32 kartkowy do korespondencji też w kratkę) – wszystkie bez marginesów, zeszyt do religii
  • tornister – nie plecak (Tornister jest usztywniany – dzięki temu zdecydowanie lepszy dla kręgosłupa, poza tym zeszyty i książki nie będą mieć pozaginanych rogów, a dzięki przegródkom, dziecku będzie łatwiej odnaleźć różne rzeczy. Zwrócić także należy uwagę na to, czy tornister, który chcemy kupić, jest lekki, ma atesty i pozytywną opinię któregoś z instytutów badających produkty dla dzieci. To będzie gwarancja jakości i bezpieczeństwa dla młodego kręgosłupa.)
  •  pudełko śniadaniowe + bidon
  •  piórnik, a w nim tylko:

  -ołówek HB 2x

  - temperówka z pojemniczkiem

  -gumka

  -klej w sztyfcie

  -linijka 15-20 cm z widoczną podziałką

  -nożyczki z zaokrąglonymi końcami

  • kredki ołówkowe i świecowe (w oddzielnym piórniku lub trwałym opakowaniu)
  • przybory do szafki dziecka:

  -farby plakatowe 12 kolorowe + 2 pędzle o różnej grubości + pojemnik na wodę z przykrywką uniemożliwiającą wylanie się wody

  - blok A4 kolorowy 2x

  - blok techniczny A4 biały 1x i kolorowy 2x

  -papier kolorowy A4 (wycinanki) nie może być samoprzylepny

  -bibuła kolorowa

  -plastelina 8 kolorów 2 x

  -2 teczki z gumką (na prace plastyczne)

  - ryza papieru ksero – jedna na rok

  • strój gimnastyczny: granatowe spodenki, biała koszulka, buty sportowe na białej podeszwie, dres na chłodniejsze dni, worek) 
  • obuwie na zmianę + worek
  • strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka) na rozpoczęcie roku i inne uroczystości szkolne, (przypominamy – jeans nie jest strojem galowym)

  Dobra rada: Worek ze strojem gimnastycznym, worek z obuwiem zmiennym, tornister, bloki i inne rzeczy należy obowiązkowo podpisać (nożyczki i gumkę również!). Nowa sytuacja, emocje, obowiązki, mogą sprawić, że pierwszoklasista (choć nie tylko) może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty.

 • Wyprawka dla Oddziału Przedszkolnego „0”

  Artykuły piśmiennicze:

  - kredki ołówkowe,

  - kredki świecowe,

  - farby plakatowe,

  -pędzle,

  - kubek do farbek,

  -fartuszek ochronny,

  - blok techniczny biały,

  - blok techniczny kolorowy,

  -zeszyt papierów kolorowych,

  - nożyczki,

  - gumka,

  -temperówka z pojemnikiem na odpady,

  - piórnik na przybory,

  - ołówek,

  - plastelina nietoksyczna,

  - 3 bibuły (dowolne kolory)

   DODATKOWO:

  - obuwie zmienne w worku,

  -kostium gimnastyczny (krótkie spodenki lub geterki, biała koszulka z krótkim rękawkiem) w podpisanym worku,

  - ryza papieru,

  -papierowe ręczniki,

  - duże opakowanie chusteczek higienicznych (w pudełku),

  - chusteczki  nawilżane

 • Ogłoszenie

 • Ogłoszenie

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania dzieci w szkołach.

   

  W związku z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania dzieci w szkołach. O pomoc mogą ubiegać się rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł netto.

  Wnioski można składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.

  W celu uzyskania dla dzieci dożywiania w szkole należy złożyć następujące dokumenty:

  - wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o dożywianie dziecka w szkole;

  - dokument poświadczający dochody na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

  - odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

  - odcinek alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

  - zaświadczenie o zasiłku rodzinnym, wychowawczym, pielęgnacyjnym;

  - zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym w przypadku posiadania powyżej 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego.

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi MGOPS w Chęcinach lub pod numerem telefonu (41) 31 51 054.

 • Ogłoszenie

  Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do

  rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji

  ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka

  rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót

  dzieci do szkół.

  ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z

  koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności

  zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie

  lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone

  źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone

  przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także

  informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds.

  Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji

  Zdrowia (WHO).

  Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej

  ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i

  odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do

  szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco.

  Bezpośredni link

  https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

  Z wyrazami szacunku

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej


  [1]

  https://dokumenty.men.gov.pl/1b958a42-5d9d-409b-9520-dd0be55f95b2/20200821_aplikacjaprotegosafewspolnylistmenigis.docx

  [2]

  https://dokumenty.men.gov.pl/2f787589-4199-4cb9-bf0e-08cca09e0845/20200821_protegosafe_listmenigis.docx

  [3]

  https://dokumenty.men.gov.pl/7d83c88a-ee66-43a8-8612-af88c5b9333c/20200818_protegosafe_listmenigis.pdf

 • Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

  Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

  Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

  Więcej na stronie MEN:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

  Materiały

  Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020Wytyczne​​_dla​​_szkół​​_i​​_placówek​​_-​​_wrzesień​​_2020.docx 0.08MB

  Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020Wytyczne​_dla​_szkół​_i​_placówek​_–​_wrzesień​_2020.pdf 0.12MB

  Wytyczne żłobki przedszkola – aktualizacja – lipiec 2020Wytyczne​_żłobki​_przedszkola​_III​_aktualizacja.pdf 4.15MB

 • Ogłoszenie

  Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane

  31 lipca 2020 r.(piątek) w godzinach od 13.00 do 14.00

  oraz 3 sierpnia 2020r (poniedzialek) w godzinach od 12.00do 14.00.

  Uczniowie odbierają dokumenty osobiście.

 • Ogłoszenie

  Odział Przedszkolny „O” serdecznie zaprasza dzieci na wakacyjny dyżur w dniach

  20-24.VII. oraz 27-31.VII.2020 r.

   Zajęcia odbywają się w godz. od 7.00 do 16.00. Informujemy o  możliwość skorzystania z cateringu 

  (śniadanie + obiad z dwóch dań) w cenie 13 zł dziennie.

  Obecnie gościmy podopiecznych Przedszkola w Chęcinach.

  Z przyjemnością spędzę z Wami czas!

  Justyna Podsiadło

 • OGŁOSZENIE

  Do pobrania FORMULARZ ZGŁOSZENIA dziecka  na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Szkole Podstawowej w Polichnie:


 • Miło Nam poinformować, że nasz szkoła została doceniona za osiągnięcia w czasie nauki zdalnej. Wyrazem tego jest dołączenie do programu "Szkoła w Chmurze Microsoft".

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

 • List Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

 • "Gaszyn Challange w naszej szkole"

  Mimo, że to już czas wakacji nasza szkoła odpowiedziała na nominację Szkoły Podstawowej w Bolminie i zrealizowała wyzwanie Gaszyn Challange. Tym samym wsparliśmy chorą Zosię. Wytypowaliśmy kolejne 3 grupy. Zachęcamy do udziału w akcji i pomocy dla chorej dziewczynki.

  Link do wpłaty:

  Zosia

  https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia

  Link do filmiku Gaszyn Challange SP Polichno:

  https://www.youtube.com/watch?v=Y2NZovCp8QI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2JfeSdhtSBmO44EEh12mmLk95Q0VTwbphotjlk3-yvme93akhS7qtO-OI

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
  Polichno 52, 26-060 Chęciny
 • 041 315 20 71

Galeria zdjęć