Nawigacja

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

   

  Szanowni Państwo!

  Informuję, że zawieszenie zajęć w szkole przedłużono do 24 maja  b.r.

  Zajęcia w dalszym ciągu będą odbywać się wyłącznie na odległość, w

  postaci zdalnego nauczania.

  Znamy już terminy tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Odbędą się one w

  dniach od 16 do 18 czerwca 2020r. Termin dodatkowy to 7 - 9 lipca.

  Wyniki egzaminu poznamy do 31 lipca. Szkoła otrzyma również wtedy

  zaświadczenia.

  Pozdrawiam

  Dyrektor Szkoły

  Tomasz Żelichowski

 • Ogłoszenie MEN

 • Konkurs

  Konkurs

  Gorąco zachęcam uczniów klas 0-3 do udziału w  konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II”

  Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę plastyczną, ilustrującą życie, działalność, osobowość Jana Pawła II. Jego szerokie zainteresowania sztuką, sportem, aktywnym wypoczynkiem, pomocą potrzebującym, pielgrzymkami oraz licznymi spotkaniami z dziećmi i młodzieżą.

  Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej płaskiej np.: rysunek, malarstwo, grafika. Format pracy A3 lub A2.
   

  Należy wykonać zdjęcie pracy i przesłać, wraz z podaniem nazwiska autora na adres opiekuna Szkolnego Koła Caritas Doroty Bednarz dorotabednarz22@gmail.com

  Nadesłane prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

  Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2020r.

  Konkurs organizowany w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, w ramach projektu „Skrzynka miłosierdzia”.

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Szanowni Państwo!

  W związku z rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego

  rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego

  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z

  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 657)

  Szkoła nadal prowadzi kształcenie na odległość od 15 kwietnia do 26

  kwietnia 2020r.

  Egzamin ósmoklasisty jest przełożony na późniejszy termin.

  Uwzględniając powyższe informuję, że Komunikat Dyrektora Szkoły

  Podstawowej im. gen. S. Skalskiego w Polichnie w sprawie dodatkowych dni

  wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  nie obowiązuje w zakresie

  ustalenia niżej wymienionych dni jako wolnych od zajęć dydaktycznych,

  tj.:

  21 kwietnia 2020 r. – wtorek

  22 kwietnia 2020 r. – środa

  23 kwietnia 2020 r. – czwartek

  Są to dni, w których kontynuowane jest kształcenie na odległość.

  Z poważaniem

  Tomasz Żelichowski

 • Hydroksykwasy

  Hydroksykwasy

  Zdalne nauczanie pobudza ciekawość u młodych ludzi, którzy nie lubią marnować czasu na nudę. Ciekawostki o właściwościach i zastosowaniu kwasów  karboksylowych "przytaczane podczas zajęć on-line" w klasie ósmej rozwinęły chęć poznania innych kwasów organicznych przez Kacpra. Uczeń postanowił podzielić się z nami swoim odkryciem, z czego najbardziej będą zadowolone nasze Panie.

  Ppt0000016.ppt

 • Mądry wybór w świecie gier.

  Podczas zdalnego nauczania wychowania do życia w rodzinie uczniowie klasy piątej zastanawiali się nad wpływem gier komputerowych na rozwój i zachowanie młodego człowieka. Dokonywali bardzo dojrzałej, jak na swój wiek, samooceny uzależnienia od gier komputerowych. Podsumowaniem zajęć było wspólne wypracowanie kodeksu korzystania z gier komputerowych. A oto przykładowe kodeksy.

   

 • Nauczanie zdalne chemii w domu

  Uczniowie klasy siódmej Patryk i Paweł postanowili sami wykonać doświadczenia w domu, aby zrozumieć czym się różnią roztwory wodne.   

 • Zdalne nauczanie – notatki wizualne na lekcji chemii

  Uczniowie klasy 7 stosują w uczeniu się myślenie wizualne. Notatki w takiej formie ułatwiają zapamiętywanie, wzmacniają proces rozumienia, zapamiętywania, a także rozwijają kreatywność.  Musicie przyznać, że korzystając z takich notatek łatwiej zrozumiemy cele lekcji, czy przygotujemy się do sprawdzianu.

 • Świąteczne życzenia

  życzy Dyrekcja,

  oraz Pracownicy SP Polichno

 • Przedłużona nauka zdalna

  W czwartek (9 kwietnia) ogłoszono, że szkoły zostaną zamknięte do 26 kwietnia.

   

  To oznacza, że nauka zdalna została przedłużona na okres po Wielkanocy. Egzaminy 8-klasistów zostały odłożone na czerwiec, ale konkretnej daty nie ma.

 • Informacja dotycząca zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

  Informacja dotycząca zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

  Zdalne nauczanie dotyczące pracy z pedagogiem szkolnym.

  Zalecenia dotycząc  ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjne znajdują się w załącznikach:

  Propozycje_____wicze_a_w_ramach_zaj_________korekcyjno-kompensacyjnych_kl._I-III_cz.1.docx

  Propozycje_____wicze_a_w_ramach_zaj_________korekcyjno-kompensacyjnych_kl._V-VII_cz._1.docx

   

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

  Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 • 2 kwietnia

  Dziś świętujemy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu! Symbolem autyzmu jest kolor niebieski, dlatego tego dnia budynki na całym świecie podświetlane są na niebiesko, a ludzie ubierają się wykorzystując niebieski element ubioru.

  Dlaczego nasza szkołą nie miałaby się włączyć do akcji? Osobno, ale zdalnie i razem ;)

  Na znak integracji z całą społecznością szkolną i znak solidarności z osobami z Autyzmem zachęcam do wykorzystania koloru niebieskiego w swoim domu.Narysujcie wspólnie rysunek w kolorze niebieskim, ubierzcie się w odcieniach koloru niebieskiego, zróbcie domową zabawę i sprawdźcie ile macie przedmiotów w kolorze niebieskim.

  W zasadzie ta akcja to nie tylko zabawa. To doskonałą okazja do podjęcia rozmowy na temat Autyzmu, na temat tego, że każdy z nas jest inny, każdy może różne reagować...

  Zachęcam Was Drodzy Rodzice do rozmowy z dziećmi na temat Autyzmu. Pomocnym może być krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg

   

  Osobno, a jednak razem!

   

 • Szkoła z TVP

  Już od 30 marca od godziny 8.00 ruszają pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej.

  Szczegóły na stronie:


 • Informacja dla ósmoklasistów

  Informacja jak pobrać arkusze znajduje się na stronie:

   

 • Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

  Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

   

  Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

   

  Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

   

   

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Szanowni Rodzice!


  Za nami pierwszy tydzień pracy zdalnej. W imieniu całego Grona Pedagogicznego bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość, wytrwałość oraz wszystkie cenne uwagi, które pomagają nam doskonalić tę formę pracy. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, zajęcia do dnia 10 kwietnia 2020r. będą odbywały się tylko i wyłącznie na odległość. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.


  Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele będą mieli możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy,
  aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. Postaramy się podchodzić do uczniów z ogromną wyrozumiałością.


  Zapraszam do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną i inne narzędzia podane przez nauczycieli. Proszę również o śledzenie naszej szkolnej strony internetowej.
   

  Pracujemy na wybranych przez nauczycieli narzędziach z wykorzystaniem różnych materiałów, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz materiałów wskazanych przez nauczyciela.

  Tryb pracy
  1. Nauczyciele przygotowują zadania dla uczniów (np. wykonanie pracy plastycznej, pracy pisemnej, obejrzenie filmu, uzupełnienie kart pracy, wykonanie ćwiczeń, doświadczeń, rozwiązanie zadań, itd.)


  2. Nauczyciele wskazują źródła informacji, na podstawie których uczniowie wykonują te zadania z poszczególnych przedmiotów, np. platformy edukacyjne, portale edukacyjne, inne zasoby internetu, materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, podręczniki i zeszyty ćwiczeń, itd. Zamieszczają instrukcje wykonania, przy zadaniach tego
  wymagających. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.


  3. Materiały wymieniony w pkt. 1, 2 nauczyciele przesyłają bezpośrednio do uczniów bądź do rodziców lub i do uczniów i do rodziców. W przypadku uczniów klas I-III nauczyciel ma obowiązek informowania rodziców o zadaniach i dostępnych materiałach, a także
  możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.


  4. Uczniowie wykonują przesłane zadania samodzielnie lub z pomocą techniczną rodziców i odsyłają do nauczycieli.


  5. W zależności od specyfiki przedmiotu i rodzaju aktywności ucznia nauczyciele sprawdzają prace i według wcześniejszych ustaleń mogą ocenić te prace.


  6. W miarę możliwości nauczyciel ma prawo zorganizować telekonferencje, grupowe e-lekcje z użyciem dostępnych komunikatorów.


  7. W miarę możliwości nauczyciel ma prawo przeprowadzać testy i sprawdziany na zasadach wcześniej podanych i ustalonych z uczniami lub rodzicami, np. przez platformę.

  Narzędzia do kontaktu i przesyłania zadań
  1) przez elektroniczny dziennik,
  2) przez pocztę elektroniczną służbowa na adres szkoły: sppolichno@checiny.pl
  3) kontakt telefoniczny (sms, mms, rozmowy) i mailowy prywatny
  (wg decyzji nauczyciela),
  4) przez media społecznościowe,
  5) przez pocztę elektroniczną, utworzoną przez nauczyciela tylko na
  potrzeby kontaktu z uczniami i rodzicami,


  Proszę pamiętać, że niektóre platformy komunikacyjne dostępne są dla dzieci powyżej 13 roku życia. Utworzenie konta na takim portalu wymaga
  zgody rodzica.


  Jeśli uczeń nie ma możliwości korzystania z komputera, Internetu to nauczyciele:

  1. kontaktują się telefonicznie z rodzicami, przesyłają zagadnienia smsem i/lub mms-em,lub
  2. przesyłają zadania i materiały na pocztę elektroniczną szkoły, a rodzic
  odbiera w wersji papierowej z sekretariatu; po wykonaniu zadań zgodnie z ustaleniami nauczyciela rodzice dostarczają prace dziecka, a nauczyciel odbiera osobiście ze szkoły,lub
  3. osobiście dostarczają materiały dla ucznia do szkoły, a rodzic odbiera.


  Harmonogram przesyłania, wykonywania, odsyłania
  i sprawdzania wykonania zadań


  1. Harmonogram zajęć prowadzonych na odległość i online poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym planie zajęć z uwzględnieniem następujących wytycznych:


  1) nauczyciele przesyłają uczniom opracowany przez siebie materiał,


  2) uczeń wspólnie z rodzicami ustala czas nauki uwzględniając dostępność sprzętu i ewentualnej pomocy rodziny;


  3) w dniu zajęć uczeń wykonuje otrzymane zadania;


  4) uczniowie nie posiadający komputera i dostępu do internetu, w przypadku przesyłania materiałów do sekretariatu, otrzymują zadania do wykonania na cały tydzień.


  2. Nauczyciel, który zdecyduje się na pracę w czasie rzeczywistym dzień wcześniej informuje uczniów o godzinie spotkania i podaje formę realizacji (videokonferencja, grupowe lekcje przez messengra, itd.).


  3. Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia online z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub wybranej platformy– do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i - uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostępności narzędzi elektronicznych.

  Ocenianie
  Rozporządzenie MEN zakłada także monitorowanie postępów edukacyjnych i realizację podstawy programowej, dlatego konieczne jest sprawdzanie i ocenianie przez nauczyciela zadań przekazanych uczniowi. W zależności od specyfiki przedmiotu i rodzaju aktywności ucznia nauczyciele sprawdzają prace i według wcześniejszych ustaleń  mogą ocenić te prace. Nauczyciele informują rodziców i uczniów o ocenianych aktywnościach tylko w czasie nauczania na odległość.

  Konsultacje
  Dodatkowo, aby indywidualizować nauczanie, a tym samym umożliwić dziecku kontakt z nauczycielem, gdy pojawiają się trudności z opanowaniem nowego materiału, nauczyciel będzie dostępny dla rodziców i uczniów w wyznaczonych godzinach i będzie można się
  z nim komunikować przez e-dziennik, maile, skype, whatsapp, Messenger, telefon, etc. (według wskazań nauczyciela). W te dni robocze, w których dane przedmioty są umieszczone w planie zajęć – nauczyciele będą prowadzić konsultacje, np. jeśli oddział ma w planie
  język polski w poniedziałek, to nauczyciel języka polskiego ma w tym dniu
  konsultacje dla rodziców i uczniów w godzinach zgodnych z dotychczasowym planem lekcji.
  W przypadku nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej konsultacje odbywają się codziennie w godzinach 8.00 – 12.00. Dopuszcza się konsultacje w innych godzinach po uzgodnieniu
  nauczyciela z rodzicami lub uczniami.

  Zaangażowanie rodzica/ucznia


  1. Uczeń/rodzic zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych przez nauczycieli.


  2. Rodzic wspólnie z uczniem ustala dzienny / tygodniowy plan pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz prawa do czasu wolnego. Warto pracować systematycznie, najlepiej realizować zadania z tych przedmiotów, które są w danym dniu w planie zajęć.


  3. Uczeń pracuje na udostępnionych materiałach w dowolnym dla siebie czasie.


  4. Praca online uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu terminu i godziny oraz formy kontaktu (najlepiej przez edziennik w godzinach wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych)

  Pomoc
  Jeżeli Państwa dziecko jest przeciążone materiałem z konkretnego przedmiotu, to proszę zwracać się za pomocą narzędzi komunikacji bezpośrednio do właściwego nauczyciela. Państwa komunikat pozwoli wówczas na indywidualizację pracy dostosowanie jej do potrzeb
  rodziny, dziecka. Również można korzystać z pomocy pedagoga, logopedy, bibliotekarza, nauczycieli świetlicy przez narzędzia komunikacji, w tym szkolny email. W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń/rodzic pozostaje w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.

   


  Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości.
  Z wyrazami szacunku
  Tomasz Żelichowski
  Dyrektor Szkoły

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Od jutra - 25 marca zdalne nauczanie tylko przez dziennik elektroniczny Librus.

   

   

  Na szkolnej stronie pozostaje nauczanie zdalne tylko dla  "ZERÓWKI"


   

   

 • Rozpoczęcie pracy na platformie epodreczniki.pl – ważne informacje

  Rozpoczęcie pracy na platformie epodreczniki.pl – ważne informacje

  Szanowni Państwo,

  ze względu na liczne pytania, dotyczące rozpoczęcia pracy na

  platformie epodreczniki.pl, w załączonym pliku przesyłamy Państwu

  szczegółowe informacje dla dyrektora szkoły, nauczyciela oraz ucznia.

   

  Z wyrazami szacunku

  Departament Podręczników, Programów i Innowacji

  Załącznik:

  Komunikat - rozpoczęcie pracy na platformie.docx [1]

  https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_-_rozpoczecie_pracy_na_platformie.docx

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
  Polichno 52, 26-060 Chęciny
 • 041 315 20 71

Galeria zdjęć