Nawigacja

 • DOWOZY w dn. 17 - 21 MAJA

  NAUCZANIE HYBRYDOWE W KL. IV - VIII

  PRZYWOZY

  7. 15.   Pierwszy przystanek na Miedziance

  7.40.    Pierwszy przystanek na Gościńcu

   

  ODWOZY

  17.05.  PONIEDZIAŁEK             12.25.  kl. I, III
                                                       14.15.  kl. II, VII, VIII
                                                       15.00.   po SKS

  18.05.  WTOREK                        12.25.  kl. II, III (bez KK)
                                                        13.20.  kl. I, IV, VI
                                                        15.00.  po SKS

  19.05.  ŚRODA                           12.25.   kl. I, II, III
                                                        14.10.   kl. VII, VIII
                                                        15.00.   po kole teatralnym

  20.05.  CZWARTEK                    12.25.   kl. I, II, IV
                                                        13.20.   kl. III, VI

  21.05.   PIĄTEK                           12.25.   kl. I, II, III
                                                         14.15.  kl. VII, VIII

   

   Odwozy są najpierw w kierunku Miedzianki.


  W następnym tygodniu odbędą się egzaminy ósmoklasistów i  będzie ogłoszony kolejny harmonogram odwozów.

 • Z angielskim za pan brat – obchody Dnia Dwujęzyczności

  Uczniowie naszej szkoły z zainteresowaniem włączyli się w aktywności zwiane z obchodami Dnia Dwujęzyczności.  Na lekcjach poznawali kulturę,  miejsca oraz  ciekawostki związane z Wielką Brytanią. 

  Nasi uczniowie brali chętnie udział w lekcjach, w których poprzez między innymi zabawę zdobywali nowe umiejętności. Uczniowie  wykorzystują różnego rodzaju piosenki,  wyliczanki w czasie zajęć. Chętnie angażują się w wykonywanie plakatów związanych z krajami anglojęzycznymi  a nawet utrwalają  zasady przechodzenia przez ulicę  - oczywiście po angielsku!

  Ponadto uczennice klasy 4 Paulina Kowal i Melania Podsiadło nagrały krótkie filmiki z opisem swojej miejscowości.

 • Nadia Polit laureatką z chemii w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych Olimpus Sesja Wiosenna 2021

  26 marca czworo uczniów klasy siódmej wzięło udział on-line w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych Olimpus Sesja Wiosenna 2021 z chemii.  

  Wśród nich mamy jedną laureatkę - jest nią Nadia Polit 

  Nadia zajęła 8 miejsce w Polsce zdobywając 224p/240 możliwych. 

  Laureatce i uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy na kolejną edycję. 

  Małgorzata Kasprzyk

 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

  Dnia 5 maja 2021r. uczniowie klas młodszych naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Wydział Ruchu Drogowego: st. sierż. Małgorzata Pędzik i sierż. sztab. Tomasz Klimczewski.

  Podczas wizyty funkcjonariusze przypomnieli młodym słuchaczom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji na drodze.

 • Karol Kasprzyk Laureatem Konkursu „Co Ci powiem Ojczyzno…”.

  Dnia 29 kwietnia 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach odbyło się rozdanie nagród w ramach finału Konkursu Patriotycznej Poezji Autorskiej „Co Ci powiem Ojczyzno…”. 
  Podczas spotkania swoje autorskie utwory skierowane do Ojczyzny, zaprezentowali młodzi laureaci konkursu oraz poeci na stałe związani z gminą Nowiny.
  Z  rąk wicewójta gminy Nowiny – Pana Łukasza Barwinka, dyrektora GOK Perła – Pana Jacka Kani oraz Pani Renaty Posłowskiej - nagrody odebrali finaliści konkursu. 

   Uczeń naszej szkoły Karol Kasprzyk za przygotowanie i wykonanie utworu 
  „Ojczyzna umiłowana” otrzymał II miejsce w kategorii 9 – 11 lat.

  W tym roku eliminacje konkursowe odbyły się drogą on – line. 
  Serdecznie gratulujemy.

  Agnieszka Januszek

 • Pola Nadziei 2020/2021 konkurs

  Szkolne Koło Caritas zaprasza do udziału w konkursach organizowanych  w ramach akcji

  Pola Nadziei 2020/2021.

  Celem konkursu jest:

  •  szerzenie idei hospicyjnej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów

  • uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka,

  • zachęcanie społeczeństwa do prezentowania własnych umiejętności artystycznych,

  • wykorzystanie języka sztuki do prowadzenia dialogu społecznego o potrzebach ludzi chorych i cierpiących,

  • rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób nieuleczalnie chorych,

   • kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności dobroczynnej, wyzwalanie wrażliwości i postaw wolontaryjnych.

  Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna SKC – Doroty Bednarz do dnia 28 maja 2021 r.

   

  1. KONKURS FOTOGRAFICZNY pod nazwą :” Żonkil- kwiat nadziei” (bez ograniczeń wiekowych) – zrób telefonem, aparatem, zdjęcie związane z żonkilem – symbolem akcji. Przedmiotem zdjęcia może być żywy żonkil, żonkile, sztuczny, żonkil na plakacie, żonkil w kolażu, żonkil w ujęciu związanym z tematyką Pola Nadziei. Oceniana będzie wartość symboliczna ale i wymowa zdjęcia.

   

  2. KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY I-VI) „Wolontariat w hospicjum” -za pomocą wybranej masy plastycznej, przedstaw w jaki sposób wolontariusze mogą pomagać chorym. Praca ma być trójwymiarowa, na podstawie A4. Praca może odzwierciedlać konkretne działania lub mieć wymiar symboliczny.

  3. KONKURS LITERACKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ( KLASY VII-VIII) ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – Napisz opowiadanie, świadectwo, esej zainspirowane historią związaną z poniższym cytatem dotyczącą osobistego świadectwa, zaobserwowanych postaw osób Ci bliskich lub z życia znanych osób ( społeczników, świętych lub błogosławionych) „ Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.” Św. Matka Teresa z Kalkuty.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się w załączniku.

 • Zapraszamy do kolejnej akcji charytatywnej „ EKO-POSŁANIE”

  “Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz”… mówi polskie powiedzenie. Jednak niektórzy potrzebują pomocy innych nawet w tak prostej czynności. Podopieczni Hospicjum Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie korzystają z opieki profesjonalnej kadry. Oprócz czystej pościeli do posłania dla nich używane są podkłady, które przygotowywane są z niepotrzebnych poszewek czy prześcieradeł.

  Bądź eko! Podziel się tym co zalega w szafie. Zbiórkę prowadzimy do 5 czerwca 2021 r. – Dnia Ochrony Środowiska! Bądź posłańcem dobra! Podziel się tym co masz! To takie proste.

 • 3 Maja

 • Ogłoszenie

  Organizator:  Dorota Jedlińska, Jolanta Mazur

  Cele przeglądu:

  - motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego,

  - popularyzacja piosenki anglojęzycznej wśród uczniów,

  - zachęcenie dzieci do śpiewania w języku angielskim,

  - własna interpretacji znanych utworów,

  - budowanie więzi koleżeńskich,

  - kształtowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu,

  - rozwijanie zainteresowań i talentów wśród dzieci.

   

              Regulamin przeglądu

  1.Zgłoszenie:

  Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły. Zgłoszenie do przeglądu następuje poprzez odesłanie do organizatorów wypełnionej  karty zgłoszenia oraz oświadczenia rodzica/ opiekuna  poprzez Dziennik Elektroniczny lub aplikację Teams.

  2. Sposób organizacji:

   Uczniowie nagrywają  wykonanie piosenek zgłoszonych do przeglądu (video – może być nagranie kamerą, telefonem komórkowym lub za pomocą innego sprzętu przeznaczonego do nagrywania), nagranie przesyłają do organizatorów konkursu poprzez aplikację Teams.

  Prosimy rozpocząć nagranie od przedstawienia się ucznia (imię, nazwisko, klasa), podania tytułu (ewentualnie wykonawcy) przygotowanej piosenki.

  Nagranie nie powinno przekraczać  3 minut.

  Przegląd NIE BĘDZIE  miał formy konkursu. Nie przewidujemy oceniania występów uczniów ani przyznawania miejsc. Nadesłane nagrania zostaną przedstawione w formie koncertu online,  w aplikacji Teams. Krótka relacja z konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły oraz na stronie gminy.

  3.Terminy:

   -Uczniowie nadsyłają nagrania do 16 maja 2021r. Do nagrania należy dołączyć wypełnione zgłoszenie uczestnika i oświadczenie rodzica/ opiekuna.

  -Koncert online odbędzie się 19 maja o godzinie 17.00, w formie spotkania w aplikacji Teams.

 • ZIELONY REKORD

  Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „ Zielony Rekord”:  sadzili rośliny w trosce o jakość powietrza w najbliższej okolicy.

 • Bierzemy udział w I edycji Programu Złote Szkoły NBP- Giganci finansów osobistych.

  Na potrzeby  programu powołano Szkolną Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, składającą się z uczniów klasy 7: Zuzanny Maj, Agaty Petelickiej, Nadii Polit, Klaudii Polit, Roksany Szczubełek, Mai Wawrzaszek, Jakuba Nartowskiego; oraz nauczycieli: Mirosławy Mazur i Doroty Jedlińskiej. Drużyna  wykonała trzy obowiązkowe zadania:

  1. Spotkanie z ekspertem

  Naszym ekspertem była pani Marta Chrabąszcz, która pełni funkcję kierowniczą w Banku Spółdzielczym w Chęcinach.
  Temat spotkania z ekspertem: " Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza. Bezpieczne zakupy" został zaproponowany przez uczniów:  nasza ekspert przedstawiła warunki zakładania przez rodziców kont bankowych dla niepełnoletnich. Opowiedziała o zasadach stosowania kart płatniczych, o  ich zabezpieczeniach. Szczególną uwagę zwracała na zasady bezpieczeństwa których należy przestrzegać przy używaniu karty do wszelkich płatności. Mówiła, jakich zasad przestrzegać przy zakupach online, omawiała też prawne zasady zaciągania zobowiązań finansowych, podkreślała jak ważna jest znajomość praw konsumenta.  Radziła, jak można zweryfikować wiarygodność sprzedających kupując rzeczy online. Wiele wskazówek, które przekazała, będzie przydatnych  nie tylko dla naszych uczniów, ale i ich rodziców.

  2.Lekcja z ekonomią

  Temat: Co warto wiedzieć o pieniądzach? został zrealizowany w trakcie kilku lekcji online, przeprowadzonych na platformie Teams. W lekcjach uczestniczyli  członkowie drużyny NBP oraz inni uczniowie klasy 7. Lekcje przeprowadziła nauczycielka matematyki, pani Mirosława Mazur. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie powstają banknoty i monety, z czego są zrobione,.. Uczniowie poznali zakres działalności Narodowego Banku Polskiego, Mennicy Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.Lekcje miały formę warsztatów: po krótkim wprowadzeniu uczniowie samodzielnie poszukiwali informacji, rozwiązywali zadania, wykonywali obliczenia


  3. Szkolna debata

  Uczniowie uczestniczyli w debacie na temat: „ Czy warto oszczędzać?” Przygotowali i zaprezentowali wiele argumentów  przemawiających za i przeciw oszczędzaniu. Ostatecznie okazało się, że zwolenników oszczędzania jest nieco więcej, niż przeciwników.

 • DOWOZY w dn. 05 - 15 MAJA

  DOWOZY w dn. 05 - 15 MAJA

   

   

   

   

  DLA KLAS  I – III

   

   

   

   

   

   

  PRZYWOZY

  7. 20.   Pierwszy przystanek na Miedziance

  7.40.    Pierwszy przystanek na Gościńcu

   

  ODWOZY

  PONIEDZIAŁEK             13.20.

  WTOREK                        13.20.

  ŚRODA                           12.25.

  CZWARTEK                    12.25.

   PIĄTEK                          12.25.

   

   Odwozy są najpierw w kierunku Miedzianki.


  Po powrocie klas IV – VIII będzie ogłoszony kolejny harmonogram odwozów.

 • Zuzanna Habik laureatką konkursów tanecznych

  Zuzia w pierwszym kwartale 2021 roku została laureatką następujących konkursów tanecznych:

  Taneczne Powitanie Wiosny „Zakręceni na taniec”-organizator  Grupa Festiwale, zajmując I miejsce

  Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne „Zakręceni na taniec”-organizator Grupa Festiwale  , zajmując II miejsce

  II Turniej Tańca „Dance Army” organizator Klub CPdMZ w Kielcach , zajmując III miejsce.

  Wszystkie z wymienionych konkursów ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyły się online.

 • Ogłoszenie

  Zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej z września 2020r. dzień 4 maja 2021r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne.

  Życzymy miłego spędzenia czasu i zapraszamy na zajęcia w dniu 5 maja 2021r.

 • Dzień Ziemi w klasie 3.

  Klasa 3 wzięła aktywny udział w obchodach Dania Ziemi. Uczniowie, oprócz rozwiązywania quizów czy zagadek o naszej planecie, wykonali również piękne plakaty oraz wspaniałe zabawki z recyklingu. Niektórzy uczniowie pomagali  rodzicom w pracach ogrodowych, sadząc rośliny czy wysiewając nasiona. 

 • Konkurs plastyczny "Generał Stanisław Skalski"

  Konkurs plastyczny "Generał Stanisław Skalski"

   

  gen. Stanisław Skalski 1915-2004

  Patron Szkoły Podstawowej w Polichnie

   

  KONKURS  PLASTYCZNY

  Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Generał Stanisław Skalski”: 

  Regulamin_Konkursu_plastycznego_2021_-_General_Stanislaw_Skalski.pdf​​​​​​​

 • Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths”

  Zespół portalu Labofii.net [1]

  Ogólnopolski konkurs matematyczny – TopMaths [2]

  Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” kierowany jest do

  wszystkich miłośników matematyki, którzy chcą zmierzyć się z

  zadaniami odnoszącymi się do wspomnianej dziedziny nauki. Jego

  odbiorcami będą uczniowie z terenu całej Polski, znajdujący się na

  każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

  1. Konkurs „TopMaths” zostanie zorganizowany online w serwisie

  edukacyjnym labofii.net w dniu 29.04.2021 roku.

  2. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w

  portalu. Zostanie on przeprowadzony w niniejszych kategoriach wiekowych:

  klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia/dorośli.

  3. Pytania, z jakimi mierzyć będą się uczestnicy zabawy są zgodne z

  najnowszą podstawą programową. Zostały one przygotowane przez

  nauczycieli matematyki, w związku z tym ich rozwiązywanie stanie się

  między innymi doskonałym treningiem dla uczniów klas VIII i

  maturalnych (przykładowo, w konkursie dla szkół średnich znajdą

  się pytania nawiązujące do zakresu materiału pojawiającego się na

  maturze podstawowej, jak również rozszerzonej).

  4. Szczegółowe informacje na temat konkursu „TopMaths” znajdują

  się pod adresem: https://www.labofii.net/topmaths

  „TopMaths” to wspaniała zabawa matematyczna, umożliwiająca

  rywalizację z innymi. To też szansa, zweryfikowania swojej wiedzy z

  szerokiego zakresu związanego z „Królową Nauk”. Niniejszym

  zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w tym bezprecedensowym

  wydarzeniu.

  --

  _Z poważaniem,_

  Sekretariat Burmistrza

 • DZIEŃ ZIEMI 2021 Film Happening

 • DOWOZY w dn. 26 - 30 KWIETNIA

  DOWOZY w dn. 26 - 30 KWIETNIA

  DLA KLAS  I – III ( na czs nauczania hybrydowego)

   

  PRZYWOZY

  7. 25.   Pierwszy przystanek na Miedziance

  7.45.    Pierwszy przystanek na Gościńcu

   

  ODWOZY

  26.04.  PONIEDZIAŁEK             12.25.

  27.04.  WTOREK                        13.20.

  28.04.  ŚRODA                           12.35.

  29.04. CZWARTEK                     12.25.

  30.04. PIĄTEK                             11.35.

   

   Odwozy są najpierw w kierunku Miedzianki.
  W zależności od sytuacji po „długim weekendzie” informacje będą umieszczane na stronie szkoły.

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
  Polichno 52, 26-060 Chęciny
 • 041 315 20 71

Galeria zdjęć